Disseny de figurins: Núria Llunell
Dibuixos i animacions: Toni Galmés