Us presentem l’Espai A- Xarxa d’arts escèniques amateurs de Catalunya. El principal objectiu d’aquest projecte és el treball en xarxa creant una programació estable d’arts escèniques arreu de Catalunya, per tal de posar a l’abast dels associats dels diferents ateneus i del seu entorn, produccions de qualitat dins els àmbits del teatre, coral, esbart i banda. Una unió d’esforços que pretén potenciar i incentivar la creació de nous públics, augmentar l’ús dels espais escènics dels ateneus i oferir nous canals per l’explotació de les produccions amateurs. L’equip de Teatre Obligatori ha treballat durant gairebé 5 anys, juntament amb la Federació d’Ateneus de Catalunya, en la concepció, desenvolupament, evolució, gestió i coordinació d’aquest projecte, el qual enguany ha arribat a la seva quarta edició.

www.espaia.cat

https://www.youtube.com/watch?v=asa5iIctTSI 636 x 114